Tervetuloa Kyyvedelle!

Etelä-Savossa Kangasniemen, Pieksämäen ja Mikkelin alueilla sijaiseva kaunis Kyyvesi tarjoaa kalastusta ja retkeilyä mielenkiintoisissa järvimaisemissa.

Kyyveden kalastusalue

23.3.2017
KYYVEDEN KALASTUSALUEEN VARSINAINEN KOKOUS to 30.3.2017 klo 18 ravintola Alicissa Haukivuorella.
Kokouksessa käsitellään ohjesäännön 11 §:n mukaiset asiat. Kokousesitelmänä osakaskuntien yhdistäminen, Jouni Kivinen Metsähallitus. Valtakirjojen tarkastus ennen kokouksen alkua.

TERVETULOA!
Kyyveden kalastusalueen hallitus

16.2.2017
Oheisista tiedostoista löytyy infoa osakaskuntien yhdistämishankkeeseen liittyen Hanke esite   Kyyvesi esitys.

7.2.2017
Kyyveden kalastusalueen osakaskuntien yhdistäminen on saanut rahoituspäätöksen. Metsähallitus vetää yhdistymisprojektia. Ensimmäinen tiedotus-/suunnittelupalaveri on Haukivuorella Haukirannan Väentuvassa torstaina 9.2.2017 Klo 9.00 alkaen. Osakaskuntien edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen!

1.7.2016
Nuottausnäytös Kyyveden Poroselältä 15.6.16 -video


9.5.2016
Kyyveden kalastusalueen viehekalastuslupien myyntipaikat 2016
(klikkaa kuvaa):

22.3.2016
Kalatalouden keskusliiton laatima esitys uudesta kalastuslaista ja asetuksista ladattavissa tästä linkistä.

21.3.2106
Kyyveden kalastusalueen varsinainen kokous pidetään to 31.3.2016 klo 18 alkaen ravintola Alicissa Haukivuorella.
Kokouksessa käsitellään kalastusalueen säännöissä määrätyt kokoukselle kuuluvat asiat.
Ylimääräisinä asioina käsitellään osakaskuntien yhdistämishanketta. Kokouksesta laadittu tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kyyvesi.fi kotisivuilla 28.4.2016 alkaen.
Hallitus

17.12.2015
Lue tästä Uutisrysa ELY-kalatalouspalvelut/Järvi-Suomi kalatalousyksikön tiedotuslehti 2/2015

9.9.2015
Tietoa kalastuskieltoalueista löytyy osoitteesta: ottiopas.fi
Kalastuslupa-asiat verkossa: ahven.net sekä eraluvat.fi

24.8.2015
Uusi kalastuslaki luettavissa tästä

13.4.2015
Kuhan alamitta 45 cm 1.5.2015 alkaen

Kyyveden kalastusalue tarjoaa vuokralle:
2 kpl 6x6 m telttoja. Vuokra 80,00 € / vrk / kpl.
Kuljetus ja pystytys sovittava erikseen.
Tiedustelut ja varaukset:
Yrjö Takkinen, puh 0400 268 146 (Huom! Uusi numero) tai valkkuna@gmail.com

Kyyveden kalastusalue sijaitsee Mikkelin (Haukivuoren keskustaajama), Kangasniemen ja Pieksämäen alueilla. Mikkelin puolella on Kyyveden eteläisin saaristoalue (nyk. Mikkelin kaupunkia) n. 9 900 ha, Kangasniemen n. 5 000ha, Mikkelin n. 3 800 ha ja Pieksämäen puolella n. 400 ha.
Kalastusalueen tärkeimmät järvet ovat:
Kyyvesi 13 330 ha
Rauhajärvi 1 160 ha
Härkäjärvi 590 ha
Kutemajärvi 470 ha
Ylemmäinen 340 ha

Lisäksi kalastusalueeseen kuuluvat nämä yli 100 ha:n järvet:
Soukkio 152 ha
Ihastjärvi 142 ha
Kääkönlampi 137 ha
Laavus 132 ha
Levälampi 124 ha
Harjujärvi 108 ha ja 3 kappaletta muita yli 100 ha:n järviä. 30-100 ha:n järviä on 15 kpl ja alle 30 ha:n lampia 130 kpl. Kyyveden latvaosissa on tiheä joki- ja puroverkosto, joista ainakin Nykälänjoki on vakituisessa virkistyskalastuskäytössä. Virkistyskalastus- käytössä ovat myös Rauhavirta ja Läsäkoski, joiden kautta Kyyvesi laskee vetensä Puulaveteen.

Kyyvesi rikkonaisena vesialueena tarjoaa moninaiset mahdollisuudet erilaiseen virkistyskäyttöön. Tästä on selvänä osoituksena tasaisesti levittäytyvä, tiheä loma-asutus. Lisäksi kalastusalueen vesialueilla harrastetaan melontaa ja vesilintujen metsästystä.

Facebook  Kyyvesi kuntoon Facebook -sivu

© 2017 Kyyveden kalastusalue.